top of page

נצחון משמח


היום חוויתי ניצחון. קטן כזה, ממש פיצפון.

כזה שרק אני מרגישה.

כזה שאם אספר אותו לעולם אצטרך להכביר במילים, סיפורים והסברים. ובחרתי לחגוג אותו עם העולם, גם בלי כל ההסברים. בשמחה.

כשהלב מתרחב, הגוף מזדקף, החיוך מתמרח על הפנים ובעיניים נוצצות ומאירות.

כשאני שמחה הגוף שלי משפריץ את זה החוצה.

ואז גם בלי מילים, אני מרגישה את ההשפעה על הסובבים אותי.

וזה הכיף האמיתי. ההדבקה! (ואחרי שהמילה הדבקה הפכה להיות איומה ומרחיקה, אני שמחה להתחבר אליה מחדש).

חברים שמחים במעגל החברים הקרוב אליכם מעלים את הסיכוי שלכם להיות מאושרים ב-15%. למה זה קורה? מסתבר שאנשים שמחים מפיצים סביבם אנרגיות חיוביות באדוות הולכות וגדלות, המשפיעות לא רק על החברים שלהם אלא גם על החברים של החברים.

משמעות היכולת להיות שמחים היא גם להכיר בכך שיכולים לקרות דברים גרועים בחיים, ושיהיו בהחלט רגעים בעתיד שבהם תהיו עצובים. אבל אין זה אומר שצריך להפחית ציפיות מההמשך, אלא להפך.

משברים קטנים פה ושם יכריחו אתכם לפתור בעיות, להתמודד עם אתגרים ולמצוא את מה שמעניק לכם שמחה שוב, כך שתמצאו אולי כיוונים חדשים בחייכם.

אני התגברתי על משבר, וכל כך שמחתי והדבקתי.

ומה ישמח אותך? מוזמנים להדביק את הסביבה ואותי.

Recent Posts

See All

Комментарии


bottom of page